Sự khác biệt giữa lò xo khí và lò xo không khí

035361

Lò xo khí là một phần tử đàn hồi với khí và chất lỏng làm môi trường làm việc.Nó bao gồm ống áp lực, pít-tông, cần pít-tông và một số bộ phận kết nối.Nội thất của nó chứa đầy nitơ áp suất cao.Do có một lỗ xuyên qua trong pít-tông nên áp suất khí ở hai đầu của pít-tông bằng nhau, nhưng diện tích mặt cắt ở hai bên của pít-tông là khác nhau.Một đầu được nối với cần piston còn đầu kia thì không.Dưới tác dụng của áp suất khí, áp suất hướng về phía có diện tích mặt cắt nhỏ được tạo ra, nghĩa là độ đàn hồi của lò xo khí, Lực đàn hồi có thể được thiết lập bằng cách đặt áp suất nitơ khác nhau hoặc thanh piston có đường kính khác nhau.Khác với lò xo cơ, lò xo khí có đường cong đàn hồi gần như tuyến tính.Hệ số đàn hồi X của lò xo khí tiêu chuẩn nằm trong khoảng từ 1,2 đến 1,4 và các thông số khác có thể được xác định linh hoạt theo yêu cầu và điều kiện làm việc.

Khi lò xo không khí cao su hoạt động, khoang bên trong chứa đầy khí nén để tạo thành cột khí nén.Khi tải trọng rung tăng lên, chiều cao của lò xo giảm, thể tích khoang bên trong giảm, độ cứng của lò xo tăng và diện tích chịu lực hiệu quả của cột không khí trong khoang bên trong tăng lên.Lúc này khả năng chịu lực của lò xo tăng lên.Khi tải trọng rung giảm, chiều cao của lò xo tăng lên, thể tích của khoang bên trong tăng lên, độ cứng của lò xo giảm xuống và diện tích chịu lực hiệu quả của cột không khí trong khoang bên trong giảm xuống.Lúc này khả năng chịu lực của lò xo giảm đi.Bằng cách này, trong hành trình hiệu quả của lò xo không khí, chiều cao, thể tích khoang bên trong và khả năng chịu lực của lò xo không khí có khả năng truyền tải linh hoạt trơn tru với sự tăng giảm của tải trọng rung, đồng thời biên độ và tải trọng rung được kiểm soát hiệu quả .Độ cứng và khả năng chịu lực của lò xo cũng có thể được điều chỉnh bằng cách tăng hoặc giảm lượng khí nạp, và cũng có thể gắn buồng khí phụ để đạt được điều chỉnh tự động.


Thời gian đăng bài: 28-Dec-2022