Kết thúc phù hợp

  • Phụ kiện & giá đỡ đầu lò xo khí

    Phụ kiện & giá đỡ đầu lò xo khí

    Tìm thông số kỹ thuật đầy đủ cho các cấu hình khớp nối cuối có sẵn trên dòng sản phẩm lò xo khí Volume Line & Custom Line tiêu chuẩn của chúng tôi.

    Trong phạm vi sản phẩm Volume Line của chúng tôi, đinh tán bi có ren có sẵn dưới dạng phụ kiện bổ sung riêng cho các phụ kiện đầu khớp nối bi composite & kim loại.Phụ kiện đầu khớp cầu của Custom Line bao gồm đinh tán bi với đầu nối cầu.