mùa xuân khí căng thẳng

  • Lò xo khí căng & lực kéo

    Lò xo khí căng & lực kéo

    Lò xo khí căng & lực kéo, các bộ phận này hoạt động theo hướng ngược lại với lò xo khí nén.Các ràng buộc gắn kết thường không cho phép sử dụng lò xo nén;tức là, cửa ra vào và các tấm truy cập có bản lề nằm ngang ở phía dưới và bất kỳ loại nắp hoặc nắp nào phải được kéo ra hoặc đóng lại.Lò xo khí căng cũng thường hoạt động như bộ căng trên các cụm cơ khí và bộ truyền động đai.