Lò xo khí tự khóa

  • Lò xo khí tự khóa cho tựa tay ghế

    Lò xo khí tự khóa cho tựa tay ghế

    Lò xo khí tự khóa là một trong những lò xo khí, làm tăng thiết bị khóa trên cơ sở lò xo khí tiêu chuẩn.Khi lò xo khí được nén đến mức ngắn nhất, nó có thể bị khóa để duy trì trạng thái nén.Mở khóa lò xo khí chỉ cần ấn xuống, lò xo khí sẽ trở lại trạng thái căng tự nhiên.