Lò xo & van điều tiết khí tùy chỉnh

  • Lò xo & van điều tiết khí tùy chỉnh

    Lò xo & van điều tiết khí tùy chỉnh

    Khi đặt hàng các thanh chống khí tùy chỉnh của chúng tôi, bạn có thể chọn chiều dài, hành trình, đường kính thanh, loại đầu thân, chiều dài mở rộng và phạm vi lực mong muốn.Xem sơ đồ bên dưới để biết thêm thông tin. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ lời khuyên hoặc hỗ trợ kỹ thuật nào khi chọn bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp.